2010

Ve druhém čísle časopisu Autobenex, pro rok 2010, vyšel článek o vytahování vstřikovacích jednotek, kde se jako první v České republice touto problematikou zabývala společnost TRIUMF professional tools s.r.o.. Celý časopis zde. Článek najdete na straně 34-38.